HCLAB

• HCLAB ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในระยะยาว และมีความเสถียรของระบบการทำงาน
• สามารถรองรับการทำงานทั้งระบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่รวมทั้งการขยายตัวของระบบงานในอนาคตได้โดยไม่มีขีดจำกัด
• สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ HIS หรือระบบทางการแพทย์อื่นๆ ได้ โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานสากล
• รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่อง POCT ได้ทุกชนิด
• มีระบบเฉพาะด้านอื่นๆ รองรับการขยายงานของห้องปฏิบัติการตามต้องการได้ในอนาคต
• เป็นระบบงานที่รองรับงานมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ HA
• มีทีมงานในการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาของระบบงานของปฏิบัติการ โดยจะมีการอัพเดตให้กับลูกค้าขณะการบำรุงรักษาระบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Leave a Reply